Новости

MICHAL NEGRIN show at Fashion Week in Moscow.

i Модели — Литвинова Аня, Почебут Ксения, Жданова Катя, Сейна Анна, Подолян Галя.