Новости

Показ Julia Dalakian на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

 i Модели — Антонец Мария, Махнач Влада, Пинчук Вика, Ганиман Мария, Голд Алена, Голуб Алена, Торопова Таня Гончарова Мария, Бодлева Алина и многие другие.